CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020Día 20 de enero- San Sebastián (lunes) Fiesta local
Día 13 de abril (lunes) Fiesta local

CEIP MARUJA MALLO

Copyright © 2014 CEIP MARUJA MALLO